Top left header

TrikeverzekeringTrike Verzekering | Wanneer?

Een Trike Verzekering kunt u afsluiten voor een Trike welke beschikt over een kenteken. Meer weten over een kenteken, kijk op de site van het RDW.

Trike Verzekering | Premie berekenen en vergelijken

Trike Verzekering : Dekkingen

De Trike Verzekering kent de volgende 3 dekkingen:

  • WA ( Wettelijke Aansprakelijkheid )
    WA is de minimale dekking voor de Trike Verzekering. Deze dekking is wettelijk verplicht. Bij deze dekking wordt schade vergoed die u met uw Trike aan anderen veroorzaakt en waarvoor u wettelijk aansprakelijk bent. Schade aan uw eigen trike is niet gedekt.
  • WA Beperkt Casco ( WA + diefstal / WA extra )
    WA Beperkt Casco dekt naast de voorgaande WA-dekking ook schade (poging tot) diefstal en joyriding. Let op: voor diefstaldekking is vaak een vereiste voor een bepaald slot voor uw trike (vaak ART-klasse 4).
  • WA + Casco ( WA + aanrijding / All Risk]
    WA + Casco dekt naast de voorgaande dekking ook de overige schade aan uwTrike, bijvoorbeeld wanneer u zelf onderuit gaat met uw Trike..

Trike Verzekering | Eigen risico

Voor de Trike Verzekering (WA) geldt meestal geen eigen risico. Voor de twee andere dekkingen geldt wel een eigen risico, deze verschilt echter per aanbieder. Klik op de "i" achter de berekening en u kunt zien welke eigen-risicoregeleling van toepassing is op die trikeverzekering.

Trike Verzekering | Aanvullende dekking

Bij diverse trike verzekeringen zit helm en kleding tot een maximaal bedrag in de verzekering (bij WA+Casco dekking).

Trike Verzekering | Premie berekenen en vergelijken

Direct-Verzekering.nl is een website van Van Heck Advies V.O.F. Via deze website bieden wij u de mogelijkheid om uw verzekeringen online te regelen.
U kunt eenvoudig de premie berekenen, vergelijken en online de verzekering afsluiten.
Van Heck Advies V.O.F. staat ingeschreven bij de AFM onder vergunningnummer 12007399.
Onze van toepassing zijnde dienstenwijzer kunt u hierboven inzien.